MENADŻEROWIE JUTRA WYBRANI!

Blog / Konferencja 2018 / IT Manager of Tomorrow 2018 / MENADŻEROWIE JUTRA WYBRANI!

Podczas czerwcowej konferencji IT Manager Of Tomorrow odbył się finał I edycji konkursu na najbardziej skutecznych i inspirujących menadżerów IT. Partnerem strategicznym był Dell EMC. Zwycięzca konkursu pojedzie na konferencję Dell Technologies World 2019 do Las Vegas.

Czy dostarczając wartość dla Klienta, można zachować równowagę między troską o zespół a dbałością o technologie i metody pracy? Owszem – mamy na to dowody! Uczestnicy konkursu IT Manager Of Tomorrow Awards 2018, opierając się na swoich zawodowych doświadczeniach, za pomocą konkretnych przykładów pokazali, jak tworzyć silny zespół i zarządzać transformacją, a jednocześnie realizować cele biznesowe przy wykorzystaniu znajomości trendów związanych z narzędziami i metodami skutecznego zarządzania w IT.

Konkurs składał się z 3 etapów, podczas których uczestnicy prezentowali osiągnięcia związane z realizowanymi w organizacjach projektami:

  1. Opis zgłaszanej inicjatywy, na podstawie którego Jury (10 uznanych liderów branży) zakwalifikowało wybranych uczestników do II etapu.
  2. Przygotowanie krótkiej prezentacji i rozmowa z Jurorami. Do ostatniego etapu dostało się 10 najlepszych uczestników. Otrzymali mentoring – wsparcie wybranego członka Jury w przygotowaniu do finału i zostali zaproszeni na konferencję IT Manager Of Tomorrow 2018, gdzie wzięli też udział w warsztatach ze sztuki prezentacji u Kamila Kozieła.
  3. Wygłoszenie 5-minutowej prezentacji i odpowiedzi na pytania Jurorów podczas konferencji.

TWOJE 5 MINUT

Spośród ponad 40 zgłoszeń do finału zakwalifikowali się: Łukasz Pawłowski (Ensono), Krzysztof Bryła (Espersen), Marcin Młodziński (BSH), Mateusz Szkudlarek (TVN), Patryk Dolewa (Staples Solutions), Michał Godlewski (Polskapresse), Mateusz Sosna (ING), Wojciech Chruściel (GSK), Łukasz Wierciński (Roche) i Adam Alker (mBank).

Na podstawie 5-minutowych prezentacji Jurorzy wybrali 3 zwycięzców, przyznana została także nagroda publiczności. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Zwycięzcy:

I miejsce: Patryk Dolewa – udowodnił, że kreatywność i nieszablonowe podejście zespołu w połączeniu z ambicją i chęcią działania mogą stworzyć swoisty „Startup w korporacji” , a nawet sprawić, że organizacja zmieni swoje globalne plany strategiczne i projekt, który miał być wygaszany – stanie się projektem wiodącym.

II miejsce: Adam Alker – na przykładzie spółki Skarbu Państwa pokazał, jak przemiana kulturowa, której fundamentem jest zespół i szczera komunikacja, może prowadzić do optymalizacji wyników firmy i przyczynić się do transformacji cyfrowej.

III miejsce: Łukasz Pawłowski – opowiedział o rozwiązaniach zmieniających kulturę organizacyjną, które zwiększają wartość biznesową i stają się przykładem dobrych praktyk, inspirując inne oddziały globalnej organizacji.

Nagrodę publiczności zdobył Marcin Młodziński – przekonał, jak efektywna może być budowa zespołu w oparciu o przewagę kompetencji miękkich nad twardymi – bo to właśnie one wraz z umiejętnością abstrakcyjnego myślenia dają nam przewagę nad maszynami.

IT Manager Of Tomorrow Awards to szansa na zdobycie uznania w gronie cenionych liderów i szerzenie historii, które staną się inspiracją i motywacją dla innych. To okazja do promocji wizerunku osobistego i całej organizacji, a także możliwość wymiany kontaktów i poszerzania znajomości. I w końcu (a może raczej przede wszystkim) – to rozwój i porządna dawka energii do dalszego działania.

Gratulujemy laureatom oraz finalistom i już zaczynamy myśleć o kolejnej edycji konkursu. Chętni?

Let's Manage IT

Inicjatywa Let’s Manage IT została powołana do życia w 2014 roku. Jest ona odpowiedzią na Wasze potrzeby. To dzięki rozmowom z Wami uświadomiliśmy sobie, że szkolenia, egzaminy, certyfikaty, konsultacje dostępne na rynku są ważne, ale… to nie wszystko! Istotnym elementem podnoszenia kwalifikacji jest także wymiana wiedzy i doświadczeń, propagowanie dobrych praktyk, zachęcanie do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji oraz umożliwianie współpracy między instytucjami i firmami. Postanowiliśmy więc stworzyć okoliczności, które to umożliwią oraz zmotywują i zainspirują do działania. Celem Let’s Manage IT jest budowanie, rozwijanie i wspieranie ogólnopolskiej społeczności menedżerów i liderów IT – społeczności wyjątkowych, inspirujących i otwartych ludzi, którym umożliwiamy dzielenie się doświadczeniami w oparciu o najnowsze trendy i w luźnej atmosferze. Łącząc przekazywanie merytorycznej wiedzy z umożliwianiem wymiany doświadczeń, wspieramy i motywujemy menedżerów i liderów IT na drodze rozwoju – nie tylko własnego i swoich zespołów, ale także organizacji, a co za tym idzie – całej branży IT w Polsce.