Polityka prywatności

Blog / Polityka prywatności

Poniższa polityka została przygotowana przez Fundację Let’s Manage IT (oznaczona poniżej również jako: Let’s Manage IT) i jest przeznaczona dla podmiotów spoza naszej organizacji, z którymi współdziałamy, w tym dla: osób odwiedzających nasze strony internetowe, zamawiających nasze usługi, uczestników naszych wydarzeń (dalej zwanych: „Ty”, „Ci”, „Twoje”). Na potrzeby polityki prywatności należy przyjąć, że Let’s Manage IT jest administratorem danych osobowych.

Niniejsza polityka może zostać zmieniona lub uaktualniona w celu prezentacji zmian zachodzących w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w obowiązującym prawie. Zachęcamy do uważnego jej przeczytania i regularnego sprawdzania zmian, które możemy wprowadzać zgodnie z zasadami tej polityki.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Fundacja Let’s Manage IT z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000603363

Zakres Stosowania

Zastosowanie przetwarzanie danych osobowych uczestników konferencji i spotkań lokalnych organizowanych przez Fundację Let’s Manage IT.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: privacy@letsmanageit.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy na przeprowadzenie usług oferowanych przez Organizatorów Konferencji i spotkań lokalnych w ramach Konferencji i spotkań lokalnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. RODO oraz
  • marketingu produktów i usług Organizatorów na podany w trakcie rejestracji na Konferencję i spotkania lokalne adres e-mail oraz numer telefonu, w tym w postaci informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  • realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży IT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być Partnerzy Konferencji i spotkań lokalnych wskazani na stronie letsmanageit.pl i stronach konferencji www.itmtconf.com i www.leanitforum.com.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych w pkt. 2 Klauzuli.
 5. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać na adres siedziby Organizatorów lub na adres email: privacy@letsmanageit.pl
 7. Masz także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konferencji i spotkaniach lokalnych. Jesteś  zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konferencji lub spotkaniu lokalnym.
 10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Profilowanie będzie odbywało się na zasadach targetowania marketingu usług i produktów kierowanych do Pani/Pana, konsekwencją takiego przetwarzania będzie spersonalizowana reklama usług i produktów, Organizatorów przesyłana na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.