Znaki handlowe i prawa autorskie

Blog / Znaki handlowe i prawa autorskie

ITIL®, IT Infrastructure Library®, PRINCE2®PRINCE2 Agile™M_o_R® i RESILIA™ są zarejestrowanymi znakami handlowymi AXELOS Limited.

The Swirl logo™ jest znakiem handlowym AXELOS Limited.

Marka oraz oraz prawa do własności intelektualnej Kepner-Tregoe® stanowią własność Kepner-Tregoe.

ISACA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

COBIT® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA i IT Governance Institute.

R.E.P.® jest zarejestrowanym znakiem usługowym Project Management Institute, Inc.

PMI®PMBOK®PMP®, CAPM®  są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

ITpreneurs TOGAF® 9.1 Training Course is an Accredited TOGAF® Training Course and complies with the accreditation requirements for The Open Group TOGAF® Certification for People program.

The Open Group Certification logo is a trademark and TOGAF® is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

CompTIA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a CompTIA Cloud Essentials™ jest znakiem handlowym CompTIA Properties, LLC

iPad is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

TIPA® jest inicjatywą Centre de Recherche Public Henri Tudor.